Ētikas un Profesionālās rīcības kodekss

PREAMBULA

Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā, jādarbojas kā sabiedrības pilnvarotajiem, jāmeklē patiesība, un to ziņojot, tas jādara atklāti, godīgi un neatkarīgi, un jāatbild par savu rīcību.

SABIEDRĪBAS UZTICĪBA: Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā jāsaprot, ka viņiem pirmkārt ir pienākumi pret sabiedrību.

Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā ir:

* jāapzinās, ka kalpošana sabiedrības interesēm rada pienākumu atspoguļot sabiedrības daudzveidību un būt sardzē pret pārlieku notikumu un jautājumu vienkāršošanu.

* jāsniedz pilns informācijas spektrs, lai ļautu sabiedrībai pieņemt informētus lēmumus.

PATIESĪBA: Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā jāseko patiesībai un jāatskaņo informācija precīzi, kontekstā, un cik vien iespējams pilnīgi.

Profesionāliem radio žurnālistiem ir:

* Jāpretojas izkropļojumiem, kas padara neskaidrāku notikumu nozīmi.

Profesionāli radio žurnālisti nedrīkst:

* Vēstīt jebko, par ko ir zināms, ka tas ir nepatiess.

* jebkādā veidā manipulēt audio tekstus, tādējādi maldinot.

* Nodarboties ar plaģiātismu.

TAISNĪGUMS: Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā jāsniedz informācija godīgi un objektīvi, galveno vērtību piešķirot nozīmībai un būtiskumam.

Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā ir:

* Jāizturas pret visiem ziņu reportāžas jautājumiem un subjektiem ar cieņu un iejūtību, īpašu līdzjūtību izrādot nozieguma vai traģēdijas upuriem.

* Jāievēro īpašu rūpību, ja stāstā ir iesaistīti bērni, un sniegt bērniem lielāku privātuma aizsardzību kā pieaugušajiem.

* Jācenšas ievērot un respektēt sabiedrības daudzveidība, un jāinformē auditorija bez aizspriedumiem un stereotipiem.

* Jāpauž izteikumu, viedokļu un ideju dažādība.

GODĪGUMS/VIENGABALAINĪBA: Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā jāsniedz informācija godīgi un pieklājīgi, izvairoties no reāliem vai iespējamiem interešu konfliktiem, kā arī jāizturas ar cieņu un sapratni pret auditoriju, kā arī informācijas subjektiem.

Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā ir:

* Skaidri jānorāda viedoklis un komentārs.

* Jāpielieto tehnoloģiskie līdzekļi, paņēmieni ar prasmi un apdomību, izvairoties no metodēm, kas var sagrozīt faktus, kropļot realitāti vai sensacionalizēt notikumus.

Profesionāli radio žurnālisti nedrīkst:

* Maksāt ziņu avotiem, kuriem ir kāda interese stāstā.

* Iesaistīties aktivitātēs, kas varētu kompromitēt viņu godīgumu vai neatkarību.

NEATKARĪBA: Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā ir jāaizsargā neatkarība no tiem, kas mēģina ietekmēt vai iegūt kontroli pār ziņu saturu.

Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā ir:

* Jāapkopo un jāsniedz ziņas bez bailēm un labvēlības, un aktīvi jāpretojas nepiemērotai ietekmei no jebkādiem ārējiem spēkiem, reklāmdevējus, avotus, stāsta subjektus, ietekmīgus indivīdus un īpašas interešu grupas ieskaitot.

* Jāpretojas tiem, kas mēģina nopirkt vai politiski ietekmēt ziņu saturu vai kas mēģina iebaidīt tos, kas apkopo un izplata ziņas.

ATBILDĪBA: Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā jāapzinās, ka viņi ir atbildīgi par savu rīcību sabiedrības, savas profesijas un pašu priekšā.

Profesionāliem radio žurnālistiem, radio dīdžejiem un citām ētera personībām ēterā ir:

* Jāreaģē uz sabiedrības raizēm, bažām. Jāizmeklē sūdzības un jālabo kļūdas precīzi un ar tik pat lielu rūpību kā sākotnējais ziņojums.

* Jāpaskaidro sabiedrībai žurnālistiskie procesi, it īpaši, kad šī viņu rīcība izraisa jautājumus vai diskusiju.

* Jāatturas no tādu darbību izraisīšanas vai pamudināšanas, kas spiestu darbiniekus veikt neētisku rīcību.

REKLĀMAS: Komerciāla radio stacija, izvietojot savā ēterā reklāmas, reklāmas ziņojumus un visa veida komercinformāciju, ievēro visas Latvijā noteiktās likumdošanas normas, tai skaitā Reklāmas Likumu un citas normas atsevišķu nozaru likumdošanā.

Radio seko līdzi visām aktualitātēm ekonomikā, sabiedrības attīstībā un likumdošanas procesam, visos šaubīgos gadījumos izmantojot profesionāļu konsultācijas lēmumu pieņemšanai.